Keystone logo

209 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเป็นผู้นำ 2023

ภาพรวม

ปริญญาโทในการเป็นผู้นำจะให้นักเรียนที่มีพื้นหลังสหวิทยาการเพื่อให้พวกเขาสามารถครอบคลุมความหลากหลายของสถ​​านการณ์ภายในองค์กร ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร, การอำนวยความสะดวกทีมความขัดแย้งและการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การจัดการศึกษา
  • การเป็นผู้นำ
สาขาการศึกษา
  • การจัดการศึกษา (209)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน