Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 21 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2024

21 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2024

ภาพรวม

หลายคำแนะนำและความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมเสริมในชั้นเรียนที่มีการโต้ตอบบนมือกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถดูการเขียนในการดำเนินการ นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมแสดงละครอ่านบทกวีการฉายภาพยนตร์และการแสดงตลอดทั้งร้อยแก้วชุมชนโดยรอบ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาองค์ประกอบ
  • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (21)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน