Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 10 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเขียนรหัส 2023

10 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การเขียนรหัส 2023

ภาพรวม

นักเรียนด้านเทคโนโลยีและการเขียนโค้ดอาจเรียนรู้วิธีใช้ตรรกะและทักษะการแก้ปัญหา งานในหลักสูตรอาจรวมถึงโครงการกลุ่ม งานมอบหมายที่นำโดยครู และงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีใช้การเข้ารหัสในชีวิตประจำวันและอาชีพในอนาคตผ่านชั้นเรียนที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การเขียนรหัส
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (10)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน