สรุปหลักสูตร

เราทุกคนรู้ดีว่าการเขียนเป็นอย่างไร เป็นนวนิยายที่เราไม่สามารถใส่ลงบทกวีที่เราไม่เคยลืมและคำพูดที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองไปทั่วโลก การเขียนที่ดีคือบันทึกที่ได้รับการดำเนินการและจดหมายที่ระบุว่าโทรศัพท์ไม่สามารถทำได้

ในการเขียนเชิงธุรกิจภาษาเป็นรูปธรรมมุมมองที่ชัดเจนและแสดงความคิดเห็นได้ดี การเขียนที่ดีคือการทำงานหนักและแม้แต่นักเขียนที่ดีที่สุดก็จะท้อแท้ อย่างไรก็ตามด้วยการฝึกฝนคุณจะรู้สึกมั่นใจในการเขียนของตัวเองมากขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการสองวันนี้จะให้เครื่องมือในการเป็นนักเขียนที่ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้

 • คุณค่าของการสื่อสารที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร
 • รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบันทึกช่วยจำจดหมายและอีเมล

มีอะไรบ้าง

 • สี่ C: ชัดเจนกระชับสมบูรณ์และถูกต้อง
 • ประโยคและประเภทประโยค
 • ดัชนีการอ่านเข้าใจง่าย
 • มารยาทและมารยาท
 • ภาษาที่เป็นประโยชน์และครอบคลุม
 • การสร้างประโยคและเครื่องหมายวรรคตอน
 • การเขียนจดหมายธุรกิจบันทึกช่วยจำและอีเมล
 • การสะกดและการพิสูจน์อักษร
 • ทบทวนการเขียนของคุณ
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 14 หลักสูตรที่เสนอโดย Churchill Square Training And Development »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
เต็มเวลา
Price
39 GBP
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียน

อื่น ๆ