Keystone logo

ตัวกรอง

 • แฟชั่น
 • การออกแบบแฟชั่น
สาขาการศึกษา
 • แฟชั่น (23)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  23 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การออกแบบแฟชั่น 2024

   ออนไลน์ โปรแกรม ใน การออกแบบแฟชั่น

   หลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการออกแบบแฟชั่น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งและเสื้อผ้าที่ออกแบบและการเผยแพร่สู่สาธารณชน นักเรียนที่ศึกษาสาขานี้สามารถได้รับทักษะด้านเทคนิคและการออกแบบที่สำคัญในการออกแบบแฟชั่น