Keystone logo

ตัวกรอง

  • แฟชั่น
  • การออกแบบเครื่องประดับ
สาขาการศึกษา
  • แฟชั่น (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การออกแบบเครื่องประดับ 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การออกแบบเครื่องประดับ

    วาดประวัติศาสตร์ศิลปะการตัดเย็บและทฤษฎีสีมีไม่กี่หัวข้อที่อาจได้รับการคุ้มครองในโปรแกรมการออกแบบอุปกรณ์เสริม โปรแกรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในช่องอุปกรณ์เสริมของการออกแบบแฟชั่น