Keystone logo

6 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การออกแบบเมือง 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
 • การออกแบบเมือง
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

   ออนไลน์ โปรแกรม ใน การออกแบบเมือง

   การออกแบบชุมชนเมืองคือการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้รูปร่างเมืองและเมืองขณะที่การสร้างและการใช้แผนการที่จะอนุญาตให้มีการเจริญเติบโตในอนาคต พื้นที่ที่พบบ่อยของการศึกษาสำหรับนักเรียนในการออกแบบชุมชนเมืองรวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองวิศวกรรมทางหลวงและการออกแบบภูมิทัศน์