Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การสื่อสารทางการแพทย์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ
  • การสื่อสารทางการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การสื่อสารทางการแพทย์

    โปรแกรมการสื่อสารด้านการดูแลสุขภาพจะสอนนักเรียนถึงวิธีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ในฝ่ายบริหารด้านการดูแลสุขภาพ ในการรณรงค์ด้านสาธารณสุข หรือในชั้นเรียนสุขศึกษา