Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ เพศศึกษา กลุ่มเพศทางเลือกศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • เพศศึกษา
  • กลุ่มเพศทางเลือกศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ เพศศึกษา กลุ่มเพศทางเลือกศึกษา

โปรแกรมในการศึกษา LGBTQ พิจารณาพื้นฐานทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของบุคคลชายขอบในสังคม งานหลักสูตรอาจรวมถึงการเมืองของการเสริมอำนาจ ประวัติศาสตร์ของการทำให้เป็นชายขอบ และการมองการบูรณาการสมัยใหม่