Keystone logo

26 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (26)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ธุรกิจในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในวันนี้พึ่งพาประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางส่วนยังคงแข่งขัน นักเรียนที่หวังว่าจะมีส่วนร่วมในด้านนี้สามารถศึกษาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการสร้างระบบเหล่านี้ โปรแกรมการศึกษาอาจรวมถึงวิชาเช่นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคนิคต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครือข่ายเหล่านั้น