Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การพัฒนาส่วนบุคคล 2023

5 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การพัฒนาส่วนบุคคล 2023

ภาพรวม

การพัฒนาตนเองคืออะไร?
การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ อาจเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การพัฒนาตนเองอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานตลอดชีวิต หรืออาจเป็นสิ่งที่คุณทำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เมื่อคุณทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัว

จบปริญญาด้านการพัฒนาตนเองไปทำอะไรได้บ้าง?
มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในระดับการพัฒนาตนเอง บางคนเลือกที่จะใช้ทักษะและความรู้เพื่อช่วยให้ผู้อื่นปรับปรุงชีวิตของพวกเขา ในขณะที่บางคนอาจส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอาชีพมากมายสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการพัฒนาตนเอง เช่น การทำงานเป็นโค้ชชีวิต ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาส่วนบุคคล หรือในบทบาทฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฉันสามารถได้รับปริญญาอะไรในการพัฒนาส่วนบุคคล?
หลักสูตรการพัฒนาตนเองได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิต โดยทั่วไปหลักสูตรจะประกอบด้วยรายวิชาในจิตวิทยา สังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์อื่นๆ นักเรียนยังได้เจาะลึกการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย การบริหารเวลา และทักษะการพัฒนาส่วนบุคคลอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • การพัฒนาตนเอง
 • การพัฒนาส่วนบุคคล
สาขาการศึกษา
 • การพัฒนาตนเอง (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน