สรุปหลักสูตร

ไม่ว่าเราจะเลือกที่จะรับพวกเขาหรือไม่สามารถถูกขัดจังหวะด้วยการโทรของพวกเขาศูนย์บริการเป็นองค์ประกอบทางธุรกิจที่นี่อยู่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการข้อมูลสามารถเรียนรู้วิธีใช้โทรศัพท์ได้ดีที่สุดรวมถึงการทำความเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการฟังและรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ทางโทรศัพท์แต่ละครั้งมีองค์ประกอบของการขายและทักษะการบริการลูกค้าซึ่งเราจะศึกษารายละเอียดในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการสามวันที่เต็มไปด้วยพลังและเป็นประโยชน์

สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้

 • ความแตกต่างของภาษากายและทักษะทางวาจา
 • วิธีการส่งข่าวร้ายและบอกว่าไม่มี
 • วิธีที่มีประสิทธิภาพในการต่อรอง
 • ความสำคัญของการสร้างและการส่งข้อความที่มีความหมาย
 • เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
 • คุณค่าของการปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยน
 • เทคนิคเสียงที่เพิ่มพูนความสามารถในการพูดและการสื่อสาร
 • เทคนิคในการจัดการความเครียด

มีอะไรบ้าง

 • เทคนิคการสื่อสารทางวาจา
 • ถามคำถามที่ถูกต้องและบอกว่าไม่มี
 • รับข้อความและใช้ voice mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การออกกำลังกายทางเสียง
 • การโทรเย็นและอบอุ่นรวมทั้งการพัฒนาสคริปต์
 • ไปไกลกว่าและช่วงเวลาที่มีผลกระทบสูง
 • การคัดค้านและปิดการขาย
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • เคล็ดลับสำหรับผู้โทรที่ท้าทาย
 • แท็กโทรศัพท์และการโทรกลับ
 • ความเครียด busting
 • แนวโน้มของศูนย์บริการทางโทรศัพท์
หลักสูตรที่สอนใน:
 • อังกฤษ

ดูอีก 14 หลักสูตรที่เสนอโดย Churchill Square Training And Development »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
เต็มเวลา
Price
39 GBP
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียน

อื่น ๆ