Keystone logo

ตัวกรอง

  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ
  • การบริการต้อนรับ
  • การฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชน
สาขาการศึกษา
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชน 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชน

    โรงแรมมักจะมีพนักงานจำนวนมาก เช่นเดียวกับร้านอาหาร บาร์ และฟิตเนส การฝึกอบรมพนักงานแบบส่วนตัวเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิธีจัดการทุกด้านของโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยกรอบความคิดที่เติบโต ความเป็นผู้นำทีมและการจัดการทางการเงินมักเป็นองค์ประกอบหลักของโปรแกรม