Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 6 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การฝึกอบรมด้านสุขภาพ 2024

6 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การฝึกอบรมด้านสุขภาพ 2024

ภาพรวม

โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อสุขภาพช่วยให้นักเรียนได้รับความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้น นักเรียนอาจได้รับการสอนวิธีการมีสติเพื่อลดความเครียด ความกังวล ความโกรธและความคับข้องใจ และเพิ่มความสุขและความมั่นใจ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • การพัฒนาตนเอง
 • การฝึกอบรมด้านสุขภาพ
สาขาการศึกษา
 • การพัฒนาตนเอง (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน