Keystone logo

11 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การปฏิบัติตาม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
  • การปฏิบัติตาม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การปฏิบัติตาม

นักศึกษาที่ต้องการดูแลธุรกิจ ป้องกันและแก้ไขการทุจริต และปกป้องชื่อเสียงขององค์กรอาจสนใจในระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ที่กำลังมองหาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ศึกษาอาจชื่นชมโอกาสนี้