อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ข้อเสนอพิเศษ: SKY AVIATION เสนอ ราคาพิเศษ US $ 59.00 สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ONLINESTUDES.COM (หรือ KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS) เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้!

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษาในระดับต่อไป คุณเริ่มต้นด้วยหลักสูตรนี้ถ้าคุณสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ง่าย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคและความคุ้นเคยในการใช้สำนวนทุกวัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถทำตามบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายและอ่านคำแนะนำภาษาอังกฤษได้ง่าย หลักสูตรนี้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษของคุณก่อนประถมศึกษาในระดับต่อไป

ฟัง

•เข้าใจภาษาการบินโดยทั่วไป

•ฟังความหลากหลายของข้อตกลงการบินในบริบทที่เหมาะสม

•ตีความสถานการณ์การบินโดยทั่วไปเช่นการประกาศลูกเรือโดยสารกระบวนการผู้โดยสารเป็นต้น

เข้าใจเกี่ยวกับคำถามพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารคำแนะนำและคำแนะนำ

การอ่าน

•เข้าใจง่ายข้อความสั้น ๆ และคำแนะนำ

•เข้าใจคำอธิบายพื้นฐานและคำศัพท์

•ทำความเข้าใจข้อมูลการบิน - เช่นเวลา Zulu, Alphabet การบิน

พูด

•มีส่วนร่วมในการพูดการออกกำลังกาย

•ใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงและการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความคืบหน้า

•ปฏิบัติตามสถานการณ์ทั่วไปเช่นพูดคุยเรื่องความปลอดภัยและปัญหาสุขภาพเป็นต้น

•ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข่าวสาร

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย Sky Aviation Academy »

หลักสูตรนี้ Online
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
40 
Price
59 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียน

อื่น ๆ