Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 28 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบริหารโครงการก่อสร้าง 2024

28 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบริหารโครงการก่อสร้าง 2024

ภาพรวม

โครงการก่อสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้หลายชิ้นและด้วยเหตุนี้พื้นที่ทั้งหมดจึงได้รับการอุทิศให้กับกระบวนการนี้ การบริหารโครงการก่อสร้างซึ่งรวมธุรกิจและหลักการทางด้านวิศวกรรมโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่ด้านงบประมาณการบริหารเวลาและการประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • การก่อสร้าง
 • การบริหารโครงการก่อสร้าง
สาขาการศึกษา
 • การก่อสร้าง (28)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน