Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 272 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบริหารศึกษา 2024

272 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การบริหารศึกษา 2024

ภาพรวม

การบริหาร คือ การศึกษาแนวคิดธุรกิจขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงด้านการเงิน, การตลาด, การทำงานเป็นทีมและการจัดองค์กร สาขาวิชานี้มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพด้านธุรกิจ หรือต้องการความก้าวหน้าในตำแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การบริหารศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การบริหารศึกษา (272)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง