Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 13 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การดูแลเด็ก 2024

13 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การดูแลเด็ก 2024

ภาพรวม

การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กมุ่งเน้นการให้การดูแลที่เหมาะสมและการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ๆ เนื่องจากการดูแลเด็กสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องได้มากกว่าการดูแลทางกายภาพหลักสูตรนี้จึงอาจรวมถึงการพัฒนาด้านจิตวิทยาการพัฒนาเด็กและครอบครัวและการศึกษาปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ทักษะชีวิต
  • การดูแลเด็ก
สาขาการศึกษา
  • ทักษะชีวิต (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน