Keystone logo

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • อสังหาริมทรัพย์
  • การจัดการอสังหาริมทรัพย์
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

6 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การจัดการอสังหาริมทรัพย์

    โปรแกรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นวิธีที่ดีสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวให้พร้อมในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับการดูแลวงจรชีวิตของทรัพย์สินจากการขายและการซื้อเพื่อการพัฒนาและการบำรุงรักษา