Keystone logo

30 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาการศึกษา
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา (30)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน สิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม

นักเรียนที่ศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร, สังคมและกฎหมาย ในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่หลายโปรแกรมจะรวมถึงชั้นเรียนในการจัดการธุรกิจ เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม