Keystone logo

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา การขาย การจัดการบัญชีหลัก 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • การขาย
  • การจัดการบัญชีหลัก
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา การขาย การจัดการบัญชีหลัก

ปริญญาโทการจัดการบัญชีที่สำคัญคือโปรแกรมระดับบัณฑิตศึกษาที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักบัญชีที่ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะของเขาหรือเธอ แน่นอนจะสัมผัสในส่วนที่สำคัญของการบัญชีการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการที่จะจัดการกับความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในบัญชี