Keystone logo

28 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การจัดการด้านความปลอดภัย 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมความปลอดภัย
  • การจัดการด้านความปลอดภัย
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (28)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน การจัดการด้านความปลอดภัย

    ทั่วโลกพนักงานมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บในที่ทำงาน การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยจะตรวจสอบวิธีที่จะทำให้การบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นได้ โปรแกรมเสนอโอกาสในการเจาะลึกรหัสและแผนงานที่มุ่งรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน