Keystone logo

4 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การพัฒนาตนเอง การจัดการความเครียด 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การพัฒนาตนเอง
 • การจัดการความเครียด
สาขาการศึกษา
 • การพัฒนาตนเอง (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ออนไลน์ โปรแกรม ใน การพัฒนาตนเอง การจัดการความเครียด

  นักเรียนการจัดการความเครียดเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของความเครียดสำหรับแต่ละบุคคลและทักษะที่ใช้ในการลดความเครียดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้น