Keystone logo

ตัวกรอง

  • การจัดการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การจัดการศึกษา (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การจัดการการจัดซื้อ 2024

ไม่มีโปรแกรมที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ โปรดปรับแต่งตัวกรองของคุณ

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การจัดการการจัดซื้อ

ปริญญาโทสาขาการจัดการจัดซื้อจัดจ้างตั้งใจที่จะให้นักศึกษามีทักษะการบริหารจัดการในการจัดการการจัดการสินค้าคงคลัง, ความสัมพันธ์ที่ผู้จัดจำหน่าย, การควบคุมคุณภาพและกิจกรรมการจัดซื้อ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะดำรงตำแหน่งในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติก