Keystone logo

ตัวกรอง

 • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
 • การเงิน
 • กฎหมายการเงิน
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (2)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน กฎหมายการเงิน 2024

  ออนไลน์ โปรแกรม ใน กฎหมายการเงิน

  &nbsp

  แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทนายความส่วนใหญ่มักจะทำความคุ้นเคยกับกฎหมายทางการเงินอย่างน้อย โปรแกรมในหัวข้อนี้มักเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ซับซ้อนเช่นกรอบกฎหมายของหน่วยงานระหว่างประเทศและระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน