Keystone logo

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน กฎหมายการเงิน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
  • กฎหมายการเงิน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน กฎหมายการเงิน

&nbsp

แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทนายความส่วนใหญ่มักจะทำความคุ้นเคยกับกฎหมายทางการเงินอย่างน้อย โปรแกรมในหัวข้อนี้มักเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ซับซ้อนเช่นกรอบกฎหมายของหน่วยงานระหว่างประเทศและระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน