หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรออนไลน์ ที่เพิ่มใหม่

Online Business School

วิธีการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหลักสูตรระยะสั้น

พฤศจิกายน 11, 2018
คนมักจะฝันเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่ได้ตระหนักถึงความหมายของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณาว่าธุรกิจเกือบครึ่งหนึ่งของธุรกิจล้มเหลวในปีแรกเป็นสิ่งสำคัญที่คุณมีความรู้ทั้งหมดในการตัดสินใจของคุณเพื่อตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจให้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ นี่เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งตั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กหรือสำหรับทุกคนที่กำลังพิจารณาการตั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กหรือกำลังพิจารณาการจ้างงานด้วยตนเองเป็นตัวเลือกในอาชีพ… [+] [-]

MIT Sloan Executive Education Online

หลักสูตรออนไลน์ในการออกแบบการคิด Mastering

พฤศจิกายน 13, 2018
การออกแบบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นกระบวนการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ ความคิดในการออกแบบรวมถึงการพัฒนาแนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์การสร้างต้นแบบและการทดลอง เมื่อแนวคิดเรื่องการออกแบบเป็นการนำไปใช้กับธุรกิจแล้วอัตราความสำเร็จสำหรับนวัตกรรมไ… [+]ด้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น [-]

Kellogg Executive Education Online

หลักสูตรออนไลน์ในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล: ข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, AI

พฤศจิกายน 12, 2018
ในหลักสูตรออนไลน์นี้โดย Kellogg School of Management Executive Education คุณจะได้รับมุมมองแบบ end-to-end ของกระบวนการทางการตลาดสมัยใหม่ที่เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าย้ายผ่านกลยุทธ์เนื้อหาและการดำเนินการและบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ อาจดูเหมือนจะคุ้นเคย แต่ถ้า AI และระบบอัตโนมัติไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสแต็คเทคโนโลยีการตลาดของคุณคุณก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านการตลาดของคุณ ผู้นำตลาดใช้มุมมองแบบองค์รวมในด้านการตลาดการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่สนับสนุนการตัดสินใจไปทั่วทั้งองค์กร นั่นคือสิ่งที่โปรแกรมนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

หลักสูตรออนไลน์

การศึกษาออนไลน์คืออะไร?

การศึกษาออนไลน์ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่มีภาระหน้าที่ผูกพันต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับสูงแบบเต็มเวลาได้ มีการจัดสอนเป็นราายหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญาและวุฒิบัตร ซึ่งการศึกษาออนไลน์นั้นเป็นอีกทางเลือกที่ดี คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาทางออนไลน์นั้น จะเหมือนกับที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรภาคปกติในมหาวิทยาลัย การใช้เทคโนโลยี e-learning ทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้มากกว่าที่เคยเพื่อสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จนถึงระดับปริญญา

ประโยชน์ของการศึกษาทางออนไลน์คืออะไร?

การศึกษาออนไลน์เป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน นอกจากการให้ทักษะความรู้และคุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญาหรือปริญญา หลักสูตรออนไลน์ยังให้ความยืดหยุ่นต่อการศึกษาเป็นสำคัญ ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ และสามารถออกแบบตารางเวลาเรียนที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องสละเวลาจากการทำงาน นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบอื่นๆ ก็ยังได้รับโอกาสทางการศึกษาเมื่อเลือกศึกษาผ่านออนไลน์ สุดท้ายคือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่คุณเลือก โดยหลักสูตรออนไลน์นั้นไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาสม่ำเสมอ เราศึกษาอะไรบ้างในการศึกษาออนไลน์?

มีหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ในเกือบทุกสาขาวิชาการ หลักสูตรออนไลน์, หลักสูตรปริญญา, หลักสูตรวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรที่เสนอโดยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนเทคนิคทั่วโลก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในการศึกษาออนไลน์ในสาขาวิชาต่อไปนี้ • ศิลปะ • มนุษยศาสตร์ • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ • สังคมศาสตร์ • และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่น ธุรกิจหรือกฎหมาย ภายในสาขาวิชาเหล่านั้น มีหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าเป้าหมายคือ การจบหลักสูตรภายในเวลาไม่กี่เดือน หรือจะเลือกศึกษาอนุปริญญาอย่างน้อยสองปี หลักสูตรออนไลน์นั้นมีสำหรับทุกสาขาวิชา

การปรับปรุงพัฒนาทางอาชีพด้านใด ที่สามารถคาดหวังจะได้รับกับการศึกษาออนไลน์?

ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ต่างๆ สามารถเห็นความแตกต่างของความก้าวหน้าในอาชีพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของประกาศนียบัตร วุฒิบัตรหรือการศึกษาระดับปริญญา ก็สามารถช่วยให้บุคคลที่บรรลุเป้าหมายอาชีพของพวกเขาได้ นายจ้างทราบดีว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาออนไลน์ มีการพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ เช่นเดียวกับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บ่อยครั้งที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ มีโอกาสที่ดีกว่าในการได้รับเข้าทำงาน, เลื่อนตำแหน่ง หรือมีได้รับค่าจ้างที่มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยม

การศึกษาออนไลน์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของการศึกษาออนไลน์ต่างๆ แต่ละหลักสูตรนั้นแตกต่างกันไป ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับการเรียนการสอน วิชาที่ศึกษา สถานศึกษาและประเทศ สิ่งสำคัญคือ การรับข้อมูลโดยตรงจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน หรือโรงเรียนเทคนิคที่มีจัดสอนหลักสูตรออนไลน์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าเล่าเรียน โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ได้

ทำไมจึงต้องศึกษาปริญญาทางออนไลน์?

มีประโยชน์ที่โดดเด่นหลายอย่างที่จะได้รับจาการศึกษาออนไลน์ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นของตารางเวลาเรียน ให้คุณวุฒิที่มีผลลัพธ์เช่นเดียวกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัย และมอบประสบการณ์การศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้นักศึกษาออนไลน์อาจพบว่าทักษะในการสื่อสารของพวกเขาดีขึ้น จากการที่ได้ติดต่อโดยตรงกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านทางฟอรั่มเว็บ การประชุมทางไกล ทางอีเมล์และอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาออนไลน์และค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ!